AVÍS LEGAL

estación-servicio-prat

AVÍS LEGAL

CONDICIONS D’ÚS

Avís legalEstació Servei Prat, SLU. En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU informa que és titular del lloc web www.estacionservicioprat.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU, amb CIF B08227258 i domicili social en AVDA JOSEP ANSELM CLAU 106 08820, PRAT DE LLOBREGAT, EL (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 1654, foli 120, fulla B14600 i inscripció 19. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: estacionservicioprat@gmail.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió de els drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts  en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.  

Modificacions

ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts de el lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU amb CIF B08227258 i domicili social situat en AVDA JOSEP ANSELM CLAU 106 08820, PRAT DE LLOBREGAT, EL (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb
la normativa vigent, ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. 

Així mateix l’informem que el tractament indicat en el paràgraf anterior tractem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment. 

ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per a el tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a el correu electrònic estacionservicioprat@gmail.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU i l’usuari.

ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de forma segura i es estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial

ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes de ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ESTACIÓN
SERVICIO PRAT SLU. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. 

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de
suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per el incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a el respecte. ESTACIÓN SERVICIO PRAT SLU té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

LUBRICANTS BP


Gastroagenda 19 blog-estación-servicio-prat

LUBRICANTS BP


estación servicio prat

CARBURANTS BP


estación-servicio-prat

APLICACIÓ BP


app-estación servicio prat

TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL


Fes clic